calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Marleen Schuijer MSc

Onderzoeker
Marleen schuijer
Marleen houdt zich bezig met de besluitvorming rondom controversiële technologieën. Op dit moment ontwikkelt zij een dialoog over de besluitvorming voor de opslag van radioactief afval. Daarbij heeft zij in het bijzonder aandacht voor polarisatie in het publieke debat en dialoogtechnieken die bijdragen aan vertrouwen en begrip.

Opleiding en loopbaan
Marleen werkte 4 jaar als communicatieadviseur voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze hielp beleidsadviseurs onder andere met het toepassen van gedragskennis en ontwikkelde strategieën om om te gaan met polarisatie. Ze richtte een platform op voor kwalitatief onderzoek onder akkerbouwers, tuinders en veehouders en zette zich in voor meer persoonlijk contact tussen ambtenaren en agrarische ondernemers.

Marleen ontdekte haar interesse in controversiële onderwerpen tijdens haar master Biologie. Daar deed ze onderzoek naar de ethische dilemma’s bij het winnen van grondstoffen in het heelal. Ook onderzocht ze de Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde gewassen. Marleen begon haar carrière als Rijkstrainee bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.