• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Intieme technologie

Onze band met technologie wordt steeds inniger. Technologie nestelt zich in snel tempo tussen en in ons, verzamelt heel veel informatie over ons en bootst menselijk handelen na. We kunnen spreken van een intiem-technologische revolutie, die mede mogelijk gemaakt wordt door de smartphone, sociale media, sensornetwerken, robotica, virtuele werelden en Big Data.

Enkele voorbeelden: de computer veranderde van de desktop naar laptop naar smartphone en staat zo meteen in de vorm van een computerbril op onze neus; via Big data weet Google eerder dan medische experts dat er een griepepidemie op komst is; en marktonderzoekers vertrouwen meer op emotieherkenningstechnieken om de smaak van consumenten te meten dan op de uitspraken van die consument. We betreden zo een nieuwe fase in de informatiesamenleving, waarin informatietechnologie (IT) intiem van aard wordt.

Door technologie binnen te laten in onze persoonlijke levenssfeer grijpt deze in op de meest cruciale elementen van ons mens-zijn. Dit leidt tot een strijd om onze intimiteit. Intieme technologie biedt enerzijds kansen voor innovatie en geeft mensen mogelijkheden tot zelfontplooiing en om meer greep op hun leven te krijgen. Anderzijds kunnen overheden, bedrijven en andere burgers intieme technologieën inzetten om invloed, of zelfs dwang, op burgers uit te oefenen.

Omdat ze mensen vaak rechtstreeks en persoonlijk raken, roepen intieme technieken flink wat maatschappelijke en ethische vragen op. Deze raken vaak aan fundamentele rechten, zoals recht op privacy, verbod op aantasting van de lichamelijke integriteit en vrijheid van gedachte en geweten. Dergelijke vragen spelen nu reeds en verdienen daarom nu al de volle aandacht in het publieke en politieke debat.

Om het publieke debat hierover te stimuleren publiceerde het Rathenau Instituut het essay “Intieme technologie: De slag om ons lichaam en gedrag”. Daarnaast organiseren we de weblog Intieme technologie. Via het Bericht “Strijd om onze intimiteit” heeft het Rathenau Instituut politiek en bestuur opgeroepen om tijdig kaders te ontwikkelen om de versmelting van mens en technologie maatschappelijk in te bedden.