Missie

Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. We doen onderzoek en organiseren het debat over wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën.

Instellingsbesluit van het instituut (pdf)

Geschiedenis van het Rathenau Instituut

Op 17 juni 2016 was het 30 jaar geleden dat het Rathenau Instituut werd opgericht. Op 17 juni 1986 ondertekende toenmalig minister Wim Deetman van Onderwijs en Wetenschappen het Instellingsbesluit. Bij de oprichting heette de organisatie NOTA, de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek. Als eerbetoon aan Gerhart Rathenau, natuurkundige en voormalig directeur van het Philips Natlab, werd de NOTA op 2 juni 1994 omgedoopt tot het Rathenau Instituut.

Lees meer in de longread '30 jaar Rathenau Instituut'