calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Deskundigen in de Eerste Kamer over AI bij overheidsbesluitvorming

terugblik
05 november 2021

Foto: Error 420/Unsplash

Image
Foto van het Binnenhof en de Hofvijver vanaf het Buitenhof
De Eerste Kamer wil haar kennis vergroten over het gebruik van algoritmes en AI door de overheid, zodat zij haar wetgevende en controlerende taak beter kan uitvoeren. Daarom organiseerde de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid in samenwerking met het Rathenau Instituut onlangs drie deskundigenbijeenkomsten over dit thema.

Grip op algoritmische besluitvorming

Onlangs organiseerde de Eerste Kamer drie deskundigenbijeenkomsten over het gebruik van algoritmes en artificiële intelligentie (AI) bij overheidsbesluitvorming. De bijeenkomsten werden georganiseerd op initiatief van de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V), in samenwerking met het Rathenau Instituut. Het doel was om de kennis bij Eerste Kamerleden over AI bij overheidsbesluitvorming te vergroten, zodat zij hun medewetgevende en controlerende taak op dit terrein beter kunnen uitvoeren.

Experts met diverse achtergronden, van bestuursrecht tot computerprogrammering, leverden vooraf korte notities aan, die tijdens de bijeenkomsten werden toegelicht en bediscussieerd. Ter voorbereiding van de reeks bijeenkomsten schreef het Rathenau Instituut al eerder de notitie Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid. De rol van de Eerste Kamer.

Betere toetsing en controle

Tal van belangrijke thema’s kwamen aan bod, zoals de noodzaak het wetgevende kader voor AI te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door een algorithm impact assessement (AIA) te verplichten of door te verbieden dat de overheid algoritmische besluiten neemt zonder menselijke tussenkomst. Ook is besproken hoe de Eerste Kamer bij de toetsing van wetsvoorstellen intensiever kan samenwerken met wetgevingsexperts en IT-experts en hoe de Eerste Kamer na goedkeuring van wetgeving de vinger aan de pols kan houden. Verder bespraken de deskundigen met de Eerste Kamerleden hoe de Eerste Kamer met behulp van een datajaarplan meer overzicht kan krijgen van de verschillende datastromen en -toepassingen bij de overheid. Dat versterkt de controlerende taak van de Eerste Kamer.

Nu de deskundigenbijeenkomsten zijn afgerond overlegt de Commissie voor J&V over het vervolg van het traject om de Eerste Kamer meer grip te geven op algoritmische besluitvorming bij de overheid. Het Rathenau Instituut blijft dit traject ondersteunen en hierover berichten.

Gerelateerde content: