calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

2019: Eieren voor het onderzoek

Wetenschapsbeleid economie impact
Image
Naturalis, bezoekers bekijken een vondst van Darwin
Het politieke debat over de economische impact van wetenschap gaat veelal over de vraag hoe hoog de investeringen moeten zijn. Meestal wordt voor de onderbouwing gebruik gemaakt van macro-economische analyses. In het rapport 'Eieren voor het onderzoek' koos het Rathenau Instituut voor een andere insteek.

Op basis van bestaande literatuur werden de mogelijkheden onderzocht om de economische impact van wetenschap en de daarmee samenhangende beleidsmaatregelen in kaart te brengen. Op basis van de studie kon worden geconcludeerd dat het verstandig lijkt om te focussen op de aard van de investeringen en de effecten daarvan, aan de hand van verschillende impactpaden. Dit is zinvoller om als factor mee te nemen in toekomstig (wetenschaps)beleid dan slechts de hoogte van investeringen in wetenschappelijk onderzoek.

Meer over dit onderzoek is te lezen op de rapportpagina 'Eieren voor het onderzoek'