calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dit zijn living labs

case
17 oktober 2017
Innovatie R&D Slimme stad
Image
HvA Fieldlabs en Circulair Buiksloterham (op de foto) zijn daadwerkelijk living labs te noemen.

Deze case komt uit het rapport Living Labs in Nederland.

In de HvA Fieldlabs werkt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in drie Amsterdamse wijken aan een meerjarige onderzoeksagenda die samen met strategische partners (stadsdelen) is opgezet. De initiatiefnemers willen zo met multidisciplinaire kennis en de inzet van studenten de verschillende initiatieven in de stad versterken en met elkaar verbinden. De living labs zijn zo ingericht dat de opgaven in een specifiek gebied vanuit sociaal, fysiek, economisch en politiek-bestuurlijk perspectief integraal kunnen worden aangepakt. In elk van de drie living labs wordt samengewerkt met een groot aantal verschillende publieke en private partners en stadsbewoners.

Circulair Buiksloterham bevindt zich in een oud industriegebied in Amsterdam-Noord waar diverse groepen gezamenlijk een nieuwe stadswijk creëren. Het is de bedoeling dat daarbij zo veel mogelijk wordt uitgegaan van het in praktijk brengen van principes uit de circulaire economie. In 2015 tekenden 22 partijen het ‘Manifest Circulair Buiksloterham’, waarin deze partijen een gedeelde visie en ambitie uitspraken om van de wijk een living lab voor de circulaire economie te maken.

Kenmerkend voor deze twee living labs is dat ze vooral worden gedreven door het vinden van integrale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in stadswijken, zoals laaggeletterdheid en armoede (het HvA Fieldlab) of het ontwikkelen van oplossingen voor circulaire gebiedsontwikkeling (het living lab in Buiksloterham).

De lokale overheid speelt in beide initiatieven een vooraanstaande rol. Deze nauwe betrokkenheid van lokale overheden hangt ook samen met het feit dat een stadswijk of industriegebied wordt gebruikt als experimenteerruimte. Bij de HvA Fieldlabs zijn de stadsdelen van de gemeente Amsterdam cruciale strategische partners die als co-financier de “ruggengraat” van de fieldlabs vormen. Bij het living lab in Buiksloterham spelen partijen als de gemeente Amsterdam, Waternet (een overheidsbedrijf) en de woningcorporatie De Alliantie een vooraanstaande rol. Ten behoeve van de democratische controle worden visie, strategie en plannen formeel vastgelegd. De overheid moet ook zorgdragen voor een verantwoorde omgang met de openbare ruimte en met deelnemers.

Lees meer in het rapport:
Lees meer in het rapport: