calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Living labs in Nederland

Rapport
17 oktober 2017
Van open testfaciliteit tot levend lab
Innovatie R&D Slimme stad
Image
Living labs hebben de belofte in zich om kennis te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Toch geldt dat slechts voor een deel van de vele initiatieven die zich zo noemen. Bovendien richten living labs zich niet systematisch op het verzamelen, vastleggen en delen van kennis.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Living labs hebben de belofte in zich om kennis te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Toch geldt dat slechts voor een deel van de vele initiatieven die zich zo noemen. Bovendien richten living labs zich niet systematisch op het verzamelen, vastleggen en delen van kennis. Dat blijkt uit ons rapport ‘Living labs in Nederland - van open testfaciliteit tot levend lab’.

Living labs zijn eigentijdse initiatieven waarin overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen op lokaal niveau gezamenlijk oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Zo ontstaat in een living lab in Amsterdam-Noord een stadswijk waarin al experimenterend wordt gewerkt aan een economie zonder afval of energieverspilling. Het Rathenau Instituut selecteerde ruim 90 initiatieven die zich presenteren als living lab. Uit de analyse daarvan blijkt dat in veel van deze samenwerkingsverbanden nog geen sprake is van co-creatie met burgers of eindgebruikers. Waar dat wel het geval is, blijkt de kennis en ervaring die er ontstaat moeilijk overdraagbaar of breed toepasbaar.

Bij voorkeur citeren als:
Maas, T., J. van den Broek & J. Deuten, Living labs in Nederland - Van open testfaciliteit tot levend lab. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017