calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

2009: Investeren in onderzoeksfaciliteiten – Prioritering & financiering

financiering roadmap
Image
Onderzoek met pipet
Voortbouwend op de inventarisatie in ‘Groot in 2008’ geeft het rapport ‘Investeren in onderzoeksfaciliteiten: Prioritering, financiering’ een overzicht van de manier waarop het in het voorgaande rapport besproken ‘roadmappen’ werkt in andere landen binnen en buiten de Europese Unie.

Agendasetting rondom grootschalige onderzoeksfaciliteiten

In 2009 hebben veel landen in de EU een nationale roadmap voor onderzoeksinfrastructuren gemaakt of in voorbereiding. Dit in navolging van het verschijnen van de Europese ESFRI roadmap voor investeringen in onderzoeksinfrastructuren. De agendasetting rondom onderzoeksfaciliteiten blijkt binnen de verschillende landen op uiteenlopende manieren te verlopen. 

De studie ‘Investeren in onderzoeksfaciliteiten: Prioritering, financiering’ maakt onder meer duidelijk dat vooral de manier van financiering van infrastructuren een belangrijke variabele is. Is er bijvoorbeeld een agenda voor de lange termijn, met de daarvoor beschikbaar gestelde financieringsinstrumenten?

Ook blijkt uit het rapport dat er rekening moet worden gehouden met de operationele kosten van onderzoeksinfrastructuren, die vaak aanzienlijk hoger uitvallen dan de initiële investeringen. De grootschalige onderzoeks­faciliteiten zijn dus gebaat bij een duidelijk systeem van financiering, en betere informatie om die financiële planning te ondersteunen.

Lees het volledige rapport hier: