calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Waarom heeft het Rathenau Instituut toekomstscenario’s ontwikkeld?

Toekomstscenario’s kunnen helpen bij het nadenken over de mogelijke gevolgen van kiembaanmodificatie voor samenleving en individu, door ze concreet en inzichtelijk te maken. Andersom is het ook goed om eerst na te denken over de toekomstige samenleving waarin we willen leven, welke waarden daarin centraal staan en dan bespreken welke rol het aanpassen van erfelijk DNA in mensen daarbij kan spelen. Het Rathenau Instituut ontwikkelde daarom vier toekomstscenario’s om te gebruiken in de maatschappelijke dialoog. Deze scenario’s zijn niet bedoeld als toekomstvoorspelling, maar kunnen mensen wel helpen om makkelijker een mening te vormen. Ze verschillen telkens op twee punten van elkaar: hoe de cultuur rondom voortplanting zich zal ontwikkelen en hoe snel de techniek voor het aanpassen van erfelijk DNA zich ontwikkelt.