calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Coördinatie in de topsectoren

Rapport
22 oktober 2012
De geplande topconsortia voor kennis en innovatie en hun uitdagingen
Image
Het doel van dit rapport is bij te dragen aan effectieve implementatie van het topsectorenbeleid door middel van een vergelijkende analyse van de topsectoren en de bijbehorende TKI’s in wording.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Onze onderzoeksvraag luidt: hoe gaan verschillende sectoren om met de mogelijkheden die het TKI-instrument biedt om publiek en privaat onderzoek te coördineren?

Op basis van onze analyse doen wij de volgende aanbevelingen:

  1. TKI’s kunnen meer dan nu in hun coördinatiestrategie aansluiten bij de specifieke behoeften van de topsector die ze bedienen.
  2. Bij de monitoring en evaluatie zal de overheid naast organisatorische en financiële randvoorwaarden ook moeten oordelen over de sectorspecifieke functie die TKI’s vervullen.
  3. De overheid kan overwegen om een actievere rol op zich te nemen in sectoren met een korte onderzoekstraditie, door meer dan nu het MKB te faciliteren of zich op te stellen als innovatieve aanbesteder.

Een apart verslag met de case-studies van verschillende topsectoren vindt u op de website van Birch Consultants

Bij voorkeur citeren als:
Van den Toren, J.P., L.K. Hessels, C. Eveleens en B.J.R. van der Meulen. (2012). Coördinatie in de topsectoren. De geplande TKI’s en hun uitdagingen. Den Haag: Rathenau Instituut. SciSA rapport 1226