calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De intellectuele kringloop

Rapport
21 januari 2014
Overdracht en dynamiek van kennis tussen de academische wereld en bedrijfsleven
Valorisatie
Image
Welke kenniselementen worden er overgedragen van de academische wereld naar het bedrijfsleven, hoe worden ze overgedragen en welke factoren zijn van invloed op deze overdracht? Daarover gaat dit (Engelstalige) proefschrift van Thomas Gurney.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Welke kenniselementen worden er overgedragen van de academische wereld naar het bedrijfsleven, hoe worden ze overgedragen en welke factoren zijn van invloed op deze overdracht?

Dat is de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift dat Thomas Gurney op 21 januari bij de Vrije Universiteit verdedigde.

“Om de kennis die op de ene locatie wordt gegenereerd op een andere locatie op een zinvolle manier te kunnen toepassen is in veel gevallen echter een vorm van vertaling, overdracht of transliteratie nodig. Met andere woorden: in de dynamiek van wetenschap en technologie worden het continent waar de theorie ontspruit en het continent waar de toepassing tot bloei komt vaak van elkaar gescheiden door een oceaan van ervaring en tijd."

Bij voorkeur citeren als:
Gurney, T., The Intellectual Salmon Run: Knowledge Transfer and Dynamics between Academia and Industry, Den Haag, Rathenau Instituut 2013