calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Drijfveren van onderzoekers 2013

Rapport
24 november 2014
Feiten en Cijfers
Image
Dertiende aflevering van de reeks 'Feiten en cijfers'. Deze publicatie brengt de drijfveren van onderzoekers in beeld.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Dit rapport is gebaseerd op een enquête onder enkele duizenden onderzoekers (n=4243) werkzaam bij Nederlandse universiteiten, universitair medische centra (umc’s) en een aantal onderzoeksinstituten.

De opvallendste bevindingen betreffen de universitaire onderzoekers. De enquête geeft verschillende signalen over de relatie tussen onderzoek en onderwijs aan de universiteit. De belangrijkste doelstellingen van onderzoekers blijken ‘het kunnen uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek’ en ‘het werken in een omgeving met kwalitatief goede en inspirerende mensen’. Doelen met betrekking tot onderwijs of valorisatie scoren relatief laag.

Veel onderzoekers zouden relatief meer tijd aan onderzoek willen besteden. Tegelijk geven veel onderzoekers aan dat ze in hun functiebeoordeling juist onderwijsprestaties zwaarder willen laten wegen. Die lijkt nu gedomineerd te worden door prestatie-indicatoren met betrekking tot publiceren en fondsenwerving.

De meeste onderzoekers besteden weinig tot geen tijd aan kennisoverdracht. Ze ervaren kennisbenutting / valorisatie wel als een belangrijk doel van hun organisatie, maar voor henzelf heeft dit een lage prioriteit. Wel ziet zo’n 40% van de onderzoekers het doen van maatschappelijk relevant onderzoek als een belangrijke doelstelling.

Download excelbestand met achterliggende data

 

Bij voorkeur citeren als:
De Goede M., L. Hessels (2014) Drijfveren van onderzoekers. Den Haag: Rathenau Instituut.