calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Focus en massa in het wetenschappelijk onderzoek

Rapport
18 maart 2011
De Nederlandse onderzoeksportfolio in internationaal perspectief
Globalisering Valorisatie
Image
De afgelopen jaren gingen vrijwel alle beleidsplannen over focus en massa. Maar heeft het Nederlands onderzoek zich ook daadwerkelijk gespecialiseerd in de gekozen focusgebieden? En zijn die gebieden ook meer wetenschappelijke output gaan leveren dan andere vakgebieden in Nederland? En scoren de focusgebieden internationaal beter? Nee, zo luidt de verrassende conclusie van dit rapport.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Auteurs Peter van den Besselaar en Edwin Horlings ontwikkelden een meetmethode om de output van de Nederlandse wetenschap kwantitatief te vergelijken met die van andere landen. Hun metingen tonen dat, alle F&M maatregelen ten spijt, de totale mate van focus en massa de afgelopen jaren niet is veranderd.

 

Bij voorkeur citeren als:
Peter van den Besselaar & Edwin Horlings, Focus en massa in het wetenschappelijk onderzoek: de Nederlandse onderzoeksportfolio in internationaal perspectief. Den Haag, Rathenau Instituut 2010, SciSA rapport 1016