calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Gezamenlijke kennisproductie in de watersector

Rapport
20 januari 2015
Water Publieke kennisorganisaties
Image
Hoe wordt gezamenlijke kennisproductie in de watersector beïnvloed door geografische, organisatorische, sociale en cognitieve nabijheid van de betrokken actoren? Daarover gaat dit (Engelstalige) proefschrift van Pieter W. Heringa.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Hoe wordt gezamenlijke kennisproductie in de watersector beïnvloed door geografische, organisatorische, sociale en cognitieve nabijheid van de betrokken actoren?

Om deze relatief brede vraag te kunnen beantwoorden, heeft Pieter W. Heringa vier deelvragen geformuleerd die elk een aspect van de vraag belichten:

  1. Hoe heeft de configuratie van het Europese water kennisproductienetwerk zich ontwikkeld over de jaren heen?
  2. Wat verklaart de variatie in de centraliteit van de actoren in het netwerk?
  3. Wat is de invloed van nabijheid op de geneigdheid van actoren om samen te werken in het produceren van kennis in een toegepast onderzoeksgebied, namelijk water?
  4. Wat is de invloed van nabijheid op de gerapporteerde uitkomsten van gezamenlijke kennisproductie?

Deze vragen zijn geadresseerd in vier empirische hoofdstukken.

Bij voorkeur citeren als:
Heringa, P.W., Proximity and collaborative knowledge production in the water sector, Den Haag, Rathenau Instituut 2014