calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het organiseren van gezamenlijk onderzoek

Rapport
05 januari 2015
De dynamiek en lange-termijneffecten van multi-actor-onderzoeksprogramma’s
Cocreatie
Image
Dit (Engelstalige) proefschrift van Tjerk Wagenaar gaat over hoe onderzoekers kunnen samenwerken aan de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Multi-actor onderzoeksprogramma’s zijn populair. Een inventarisatie uitgevoerd bij aanvang van dit onderzoek laat zien dat in veertien van zestien onderzochte landen een multi-actor onderzoeksprogramma – op het gebied van klimaat-onderzoek – is geïntroduceerd. Ondanks de groeiende populariteit is er veel onduidelijkheid over deze onderzoeksprogramma’s. Hoe coördineren ze al die samenwerking? En wat zijn precies de bijdragen van die betrokken stakeholders?

Om deze leemte op te vullen – en de effectiviteit van multi-actor onderzoeksprogramma’s te vergroten – stelt dit proefschrift twee centrale onderzoeksvragen:

  • Hoe organiseren multi-actor onderzoeksprogramma’s gezamenlijk onderzoek?
  • Hebben multi-actor onderzoeksprogramma’s langetermijneffecten op de productie van wetenschappelijke kennis?

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich specifiek op vier aspecten van multi-actor onderzoeksprogramma’s:

  1. het coördineren van onderzoeksactiviteiten;
  2. de rol van stakeholders en hun invloed op het onderzoeksproces;
  3. de ex-ante evaluatie en selectie van onderzoeksprogramma’s;
  4. de vaardigheden die deelnemende promovendi opdoen in de context van deze programma’s.


Bij voorkeur citeren als:
Wardenaar, T., Organizing Collaborative Research: The dynamics and long-term effects of multi-actor research programs, Den Haag, Rathenau Instituut 2014