calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Investeren in onderzoeksfaciliteiten

Rapport
01 januari 2009
Prioritering, financiering, consequenties
Geldstromen
Image
lab_pipet
De agendasetting rondom onderzoeksfaciliteiten verloopt in verschillende landen op uiteenlopende manieren. Voortbouwend op de inventarisatie in ‘Groot in 2008’ geeft het rapport ‘Investeren in onderzoeksfaciliteiten: Prioritering, financiering’ een overzicht van de manier waarop dit ‘roadmappen’ werkt in landen binnen en buiten de Europese Unie.

Downloads

Downloads

Samenvatting

In 2009 hebben veel landen in de EU een nationale roadmap voor onderzoeksinfrastructuren gemaakt of hadden die in voorbereiding. Dit is in navolging van het verschijnen van de Europese ESFRI roadmap voor investeringen in onderzoeksinfrastructuren. 

De studie ‘Investeren in onderzoeksfaciliteiten: Prioritering, financiering’ maakt onder meer duidelijk dat vooral de manier van financiering van infrastructuren een belangrijke variabele is. Is er bijvoorbeeld een agenda voor de lange termijn, met de daarvoor beschikbaar gestelde financieringsinstrumenten?

Ook blijkt uit het rapport dat er rekening moet worden gehouden met de operationele kosten van onderzoeksinfrastructuren, die vaak aanzienlijk hoger uitvallen dan de initiële investeringen. De grootschalige onderzoeks­faciliteiten zijn dus gebaat bij een duidelijk systeem van financiering, en betere informatie om die financiële planning te ondersteunen.