calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Management en prestaties van onderzoeksgroepen

Rapport
01 augustus 2009
Samenvatting
Cocreatie
Image
Een goed functionerend onderzoekssysteem vereist niet alleen getalenteerde onderzoekers, maar ook een omgeving waarin zij tot hun recht komen.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Een goede inbedding tot stand brengen is een managementtaak, zowel op het niveau van de onderzoeksgroep als op het niveau van de onderzoeksinstellingen. Met dit rapport leveren we een bijdrage aan de kennis over de samenhang tussen groepskenmerken, onderzoeksomgeving en prestaties van onderzoeksgroepen.

Dit rapport presenteert de belangrijkste bevindingen van onze studies over onderzoeksorganisatie en -management in het Nederlandse biomedische domein. Voor meer gedetailleerde informatie over onze studies verwijzen wij u naar ons uitgebreide rapport.

 

Bij voorkeur citeren als:
Van der Weijden, Inge, Maaike Verbree, Robert Braam en Peter van den Besselaar (2009) Management en prestaties van onderzoeksgroepen – samenvatting van de bevindingen. Den Haag; Rathenau Instituut; SciSA rapport 0913A