calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Mapping sustainability science in the Netherlands 1996-2010

Downloads

Downloads

Samenvatting

Analysis in support of KNAW advisory committee ‘RIO +20’

Van 20 tot 22 juni wordt in Rio de Janeiro de United Nations Conference on Sustainable Development gehouden. Ter voorbereiding van RIO+20 vroeg het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de KNAW om inzicht te bieden in de bijdrage van de wetenschap en technologie aan duurzaamheid. Op verzoek van de adviescommissie RIO+20 van de KNAW heeft het Rathenau Instituut een scientometrische analyse gemaakt van het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek op het gebied van duurzaamheid.

Het Rathenau Instituut heeft methoden ontwikkeld waarmee de structuur van activiteiten en samenwerking in een wetenschappelijk veld kan worden onderzocht. Met deze methoden is een antwoord gegeven op twee vragen van de adviescommissie. Wat zijn de sterktes van het Nederlandse onderzoek op het gebied van duurzaamheid? Hoe effectief is de samenwerking van Nederlandse kennisinstellingen met ontwikkelingslanden op het gebied van duurzaamheid? We vonden 36 wetenschappelijke specialiteiten op het gebied van duurzaamheid waarin Nederland sterk is. Globaal is Nederland met name sterk op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering en klimaatadaptatie en -mitigatie, duurzame landbouw en bodemkunde. Voor iedere specialiteit is de ontwikkeling tussen 1996/2000 en 2006/10 in kaart gebracht. Het rapport laat zien hoe groot iedere specialiteit is, hoe snel de output is gegroeid, hoe hoog de kwaliteit van de output is, of het onderzoek is gebaseerd op een smalle of brede kennisinfrastructuur, en in welke mate Nederlandse onderzoekers samenwerken met onderzoekers in andere landen.