calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2009-2015

Rapport
13 april 2011
Feiten en Cijfers
Geldstromen
Image
Dit rapport presenteert de cijfers over de R&D-uitgaven van de verschillende ministeries voor het begrotingsjaar 2011 en de afgelopen jaren en het geeft een raming voor de komende jaren.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) is een jaarlijks overzicht van de Research & Development-uitgaven van de Rijksoverheid.

Het presenteert de cijfers over de R&D-uitgaven van de verschillende ministeries voor het begrotingsjaar 2011 en de afgelopen jaren en het geeft een raming voor de komende jaren.

De belangrijkste conclusies van dit overzicht zijn:

  • De directe overheidsuitgaven nemen de komende jaren af;
  • De indirecte overheidsbijdrage aan Research & Development (R&D) in bedrijven neemt toe en is internationaal vergeleken hoog;
  • De directe overheidsfinanciering van onderzoek in de hoger onderwijssector (universiteiten, hogescholen en universitaire medische centra) is opnieuw berekend en blijkt hoger te zijn dan de berekeningen in het verleden lieten zien

 

Bij voorkeur citeren als:
Steen, J. van (2011), Overzicht totale Onderzoek Financiering (TOF) 2009-2015.