calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2010-2016

Rapport
11 april 2012
Feiten en Cijfers
Geldstromen
Image
Het Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) is een jaarlijks overzicht van de Research & Development-uitgaven van de Rijksoverheid.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) is een jaarlijks overzicht van de Research & Development-uitgaven van de Rijksoverheid.

Het presenteert de cijfers over de R&D-uitgaven van de verschillende ministeries voor het begrotingsjaar 2012 en de jaren daarvoor, en geeft een raming voor de komende jaren. Daarnaast omen in dit overzicht ook de indirecte uitgaven (fiscale maatregelen) aan de orde.

De belangrijkste conclusies van het overzicht zijn:

  • De directe overheidsuitgaven nemen de komende jaren sterk af, zowel in absolute als relatieve zin, als direct gevolg van het Regeerakkoord van 2010.
  • De indirecte overheidsbijdragen aan Research & Development (R&D), die primair gericht zijn op bedrijven, nemen daarentegen (absoluut en relatief) toe en zijn internationaal vergeleken hoog.
  • De directe overheidsuitgaven en indirecte overheidsbijdragen samen zijn stabiel tot en met 2008, stijgen daarna om vervolgens weer te dalen vanaf 2011.
  • De directe overheidsfinanciering van onderzoek in de hoger onderwijssector (universiteiten, hogescholen en universitaire medische centra) is herberekend vanaf 1999 en ligt hoger dan de berekeningen in het verleden lieten zien.

Bij voorkeur citeren als:
Steen, J. van (2012), Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2010-2016. Feiten en Cijfers 5, Den Haag: Rathenau Instituut.