calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2011-2017

Rapport
12 april 2013
Feiten en Cijfers
Image
In dit overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) presenteren we cijfers over de directe en indirecte uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van Research & Development (R&D) voor de periode 2011-2017.

Downloads

Downloads

Samenvatting

In dit overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) presenteren we cijfers over de directe en indirecte uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van Research & Development (R&D) voor de periode 2011-2017.

De belangrijkste conclusies van het overzicht zijn:

  • De directe overheidsuitgaven nemen de komende jaren sterk af, zowel in absolute als in relatieve zin, vooral als gevolg van de maatregelen van het regeerakkoord van 2010 (de maatregelen uit het regeerakkoord van 2012 zijn nog niet verwerkt in de departementale cijfers van dit overzicht). Deindirecte overheidsbijdragen aan R&D, die primair gericht zijn op bedrijven, nemen daarentegen (absoluut en relatief) toe.
  • Als percentage van het bruto binnenlands product is het totaal van de directe en indirecte overheidsuitgaven stabiel tot en met 2008, stijgt daarna en neemt vanaf 2013 af.
  • Hoewel de concrete uitwerking van het regeerakkoord van oktober 2012 op onderdelen nog niet bekend is, met name wat betreft de bezuinigingen, lijkt het niet waarschijnlijk dat de combinatie van intensiveringen en bezuinigingen op de directe en indirecte overheidsuitgaven tot een echt ander beeld zal leiden.
  • De methodiek om de overheidsfinanciering van R&D in de sector hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen en universitaire medische centra) te berekenen, is herzien en leidt tot lagere uitkomsten dan in het vorige TOF-overzicht (gemiddeld jaarlijks 4 procent).

Bij voorkeur citeren als:
Steen, J. van (2013), Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2011-2017. Feiten en Cijfers 8. Den Haag, Rathenau Instituut.