calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Debatreeks 'Keuzes voor de toekomst van de wetenschap'

Image
Campus Wageningen
De wetenschap staat op het punt om ingrijpend te veranderen. De Nederlandse wetenschap en ons hoger onderwijs staan al lange tijd aan de mondiale top. Goed nieuws, maar dit betekent ook dat er veel te verliezen is. In samenwerking met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut een serie van drie publieke debatten over de toekomst van de wetenschap.

#1 Droge voeten – Wat waterveiligheid ons kan leren over missie-gedreven wetenschap

Wilt u weten waarom missie-gedreven wetenschap onmisbaar is voor Nederland en hoe dit eigenlijk werkt? Kom dan zeker naar het debat op 9 september. In dit eerste deel van het drieluik kijken we naar de missie die in Nederland voor iedereen van belang is: onze 'droge voeten’, de bescherming tegen water. Hoe heeft ons watermanagement zich kunnen ontwikkelen tot een van de paradepaardjes in de wetenschap? En waarom functioneert het samenspel tussen overheid, publiek, kennisinstituten en het bedrijfsleven op dit vlak zo goed? Wat kunnen andere sectoren met heel andere missies hier van leren? Op deze vragen proberen we gezamenlijk een antwoord te vinden, met behulp van ervaringsdeskundigen.

>Meer informatie
>Direct aanmelden voor dit debat op maandag 9 september

 

#2 Het verschil maken – Lessen uit de kringlooplandbouw over wetenschap met impact

Hoe kan wetenschap het verschil maken en wat komt daarbij kijken? Hier leert u alles over op 30 september, in het tweede debat van dit drieluik. We kijken hiervoor naar de rijke geschiedenis van de agrofood-sector. Nederland heeft zowel wetenschappelijk als economisch gezien een mondiale toppositie ontwikkeld en staat nu voor de uitdaging met de ontwikkeling van de kringlooplandbouw. Kunnen we de impact die wetenschap had voor de ontwikkeling van onze voedselproductie, ook gebruiken in andere sectoren? 

>Meer informatie
>Direct aanmelden voor dit debat op 30 september

 

#3 Hinken op twee gedachten – Op naar een gezonde balans tussen onderwijs en onderzoek

Hoe kunnen we in het hoger onderwijs een balans terugbrengen die recht doet aan het belang van zowel het onderzoek en als het onderwijs? Praat hierover mee in het derde debat van dit drieluik, op maandag 28 oktober. We laten mensen aan het woord uit de universiteiten, de universitair medische centra en hogescholen. Zij delen hun ervaringen over hoe die balans te behouden. Hoe ontsnap je aan de verleiding om uitsluitend te gaan voor de productie van wetenschappelijke artikelen die voor jou als wetenschapper bijdragen aan je naam, faam en carrière? Hoe geef je ondanks de publicatiedruk voldoende aandacht aan onderwijstaken? In dit debat gaan we op zoek naar de manieren waarop onderwijs, onderzoek en kennisbenutting elkaar zoveel mogelijk kunnen versterken.  

>Meer informatie
>Direct aanmelden voor dit debat op 28 oktober

 

Aanleiding voor deze reeks is ons onderzoek Balans van de Wetenschap 2018, waarin we de stand van zaken in de Nederlandse wetenschap in kaart brengen. De kwaliteit van het onderzoek, de verschillende vormen van impact en de publieke kern van de wetenschap, evenals de ruimte voor (internationaal) talent worden hierin uitgebreid geanalyseerd aan de hand van feiten en cijfers.

Lees hier meer over dit onderzoek.