calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Droge voeten – Wat waterveiligheid ons kan leren over missie-gedreven wetenschap

0909

19:00 - 21:00 Prodentfabriek Amersfoort
Image
Deltawerken
De wetenschap staat op het punt om ingrijpend te veranderen. We hebben veel te verliezen, want de Nederlandse wetenschap en ons hoger onderwijs staan al lange tijd aan de mondiale top. In samenwerking met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut een serie van drie publieke debatten over de toekomst van de wetenschap.

Droge voeten – Wat waterveiligheid ons kan leren over missie-gedreven wetenschap

Wilt u weten waarom missie-gedreven wetenschap onmisbaar is voor Nederland en hoe dit eigenlijk werkt, kom dan zeker naar het debat op 9 september. In dit eerste deel van het drieluik kijken we naar de missie die in Nederland voor iedereen van belang is: onze 'droge voeten’, de bescherming tegen water. Hoe heeft ons watermanagement zich kunnen ontwikkelen tot een van de paradepaardjes in de wetenschap? En waarom functioneert het samenspel tussen overheid, publiek, kennisinstituten en het bedrijfsleven op dit vlak zo goed? Wat kunnen andere sectoren met heel andere missies hier van leren? Op deze vragen proberen we gezamenlijk een antwoord te vinden, met behulp van ervaringsdeskundigen.

Te gast zijn:

  • Marjolijn Haasnoot (sr. onderzoeker bij Deltares)
  • Bas Jonkman (hoogleraar Hydraulic engineering, TU Delft)
  • Martin Schepers (programmamanager dijkversterking, Waterschap Rivierenland)
  • Tom van der Horst (business director strategies for industry and innovation, TNO)
  • Karin Sluis (directeur ingenieursbureau Witteveen+Bos en Europese CEO van het jaar in 2018)
  • Jos van Alphen (senior adviseur kennis, kwaliteit en strategie, staf Deltacommissaris)
  • Lilian van den Aarsen (directeur Kennis, innovatie en strategie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Stefan Kuhlmann (hoogleraar Science and technology studies, Universiteit Twente).
  • Joop Hofman (expert op het gebied van burgerparticipatie. Onderdeel van Dijkinspiratietafel, Waterschap Rivierenland)
  • Michiel Sweers (directeur Innovatie en Kennis, ministerie van Economische Zaken)

Met een inleiding door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal en een bijdrage van de Global Shapers van het World Economic Forum. 

Het debat wordt gevoerd onder leiding van Malou van Hintum.

Maandag 9 september, 19:00 - 21:00. Prodentfabriek, Oude Fabrieksstraat 20, 3812 NR Amersfoort.

Debatprogramma
Met deskundigen en het publiek praten we over missiegericht werken en hoe de omgang met waterveiligheid daarbij als inspiratiebron kan dienen. Welke rol speelden publieke waarden bij de veranderingen in ons watermanagement, ook op technisch vlak? En hoe is de daarbij opgedane kennis zo’n sterk kenmerk van Nederland geworden?