calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Praat mee over het aanpassen van DNA van embryo’s

0910

19:30 - 22:00 Huis van de Wijk Post West, Rotterdam

Foto Hendrik Dacquin via Flickr

Image
Generaties
Willen we de erfelijke aanleg van mensen veranderen? En mogen we voor toekomstige generaties beslissen over hun genen? Dit soort vragen komen aan bod tijdens de DNA-dialogen, die op 9 oktober beginnen.

Het mag niet, de erfelijke eigenschappen van embryo’s veranderen, net na de bevruchting. Toch zijn er in China al kinderen geboren met aangepast erfelijk DNA met behulp van de techniek CRISPR-Cas. Wereldwijd is er veel discussie over de vraag of we het erfelijk DNA van embryo’s mogen aanpassen. Want als je dat doet, verander je namelijk ook het DNA van volgende generaties.

Wat moeten we daarvan vinden? Is het hoopvol voor uitbannen van bepaalde erfelijke ziektes of is de grens bereikt van wat we aanvaardbaar vinden?

De antwoorden op deze vragen kunnen niet alleen komen van artsen, wetenschappers en politici. Dit soort lastige vragen moeten we ons allemaal stellen:

  • Willen we de erfelijke aanleg van mensen veranderen?
  • Mogen we dat alleen voor medische doeleinden doen?
  • Mogen we voor toekomstige generaties beslissen over hun genen?
  • Hebben we voldoende zicht op veiligheid?
  • Mogen we embryo’s maken speciaal voor onderzoek?

Elf organisaties, waaronder het Rathenau Instituut, hebben besloten ‘DNA-dialogen’ te organiseren, waarin iedereen kan meepraten over dit onderwerp. Scholieren, ouders en grootouders, kritische denkers en enthousiaste vragenstellers; iedereen is welkom om mee te doen.

Minister Hugo de Jonge opent de eerste van deze DNA-dialogen op 9 oktober in Rotterdam. Locatie: Huis van de Wijk Post West, Tidemanstraat 80 in Rotterdam.

De uitkomsten van deze dialogen worden in een rapport verzameld en eind 2020 aangeboden aan politici, wetenschappers en de Nederlandse samenleving.

Debatteer mee met experts

Deze experts komen eerst aan het woord, waarna het gesprek met de zaal begint onder leiding van Eveline van Rijswijk:

  • Marc van Mil, universitair hoofddocent biomedische genetica UMC Utrecht
  • Eva Asscher, ethicus UMC Amsterdam
  • Gerard Adelaar, auteur van het boek "De Onverbeterlijke Mens", geven informatie en achtergronden.

Begin oktober publiceert het Rathenau Instituut een rapport met handvatten voor de reeks DNA-dialogen. Die bestaat uit gesprekken en debatten tussen medio 2019 en eind 2020 in heel Nederland. Het doel is erachter te komen wat Nederlanders vinden van het veranderen van erfelijke aanleg.

Meer lezen?

Wil je meepraten over dit onderwerp? Sluit dan aan bij een van de discussiebijeenkomsten. Aanmelden kan via: dnadialoog@erfocentrum.nl of via de button hieronder.

Lees ook het artikel Nieuw initiatief voor gesprek over aanpassen DNA in embryo's voor meer informatie over het initiatief voor deze maatschappelijke dialoog.

Doe mee aan de DNA-dialogen