calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Betrek burgers actiever bij de energietransitie

bericht aan het parlement
25 juni 2020

Foto: Egbert Hartman/HH

Image
Twee mensen fietsen langs windmolens op de Eemmeerdijk
Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat de elektrificering van het wagenpark en het warmtegebruik ervoor zullen zorgen dat huishoudens tussen nu en 2030 mogelijk driemaal zoveel elektriciteit zullen gaan verbruiken. Een dergelijke opgave vraagt om investeringen in netcapaciteit, energiebesparing, nieuwe (duurzame) energiebronnen en digitale innovaties. En vanuit het oogpunt van maatschappelijk draagvlak is het met name van belang om burgers bij deze transitie te betrekken. Dat stelt het Rathenau Instituut in dit Bericht aan het parlement voor het algemeen overleg Klimaat en energie van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op 2 juli.
Lees het volledige Bericht aan het parlement