calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Databases

Rapport
17 november 2010
Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie
Big data Patiëntendossier
Image
Deze studie laat zien dat het toenemend gebruik van databases in onze gedigitaliseerde samenleving niet zonder risico’s is en dat we lessen moeten trekken uit de ervaringen die daarmee tot nu toe zijn opgedaan.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Deze studie laat zien dat het toenemend gebruik van databases in onze gedigitaliseerde samenleving niet zonder risico’s is en dat we lessen moeten trekken uit de ervaringen die daarmee tot nu toe zijn opgedaan.

Databases worden in onze samenleving ingezet voor een groeiend aantal doeleinden. Ze lijken ongekende mogelijkheden te bieden om gegevens op te slaan, uit te wisselen, te bewerken en te analyseren.

Maar dit gebruik van databases is niet zonder risico’s. Hierbij spelen vragen als: voor welke doeleinden worden ze gebruikt, hoe staat het met de beveiliging van gegevens, hoe betrouwbaar zijn die gegevens, welke mogelijkheden hebben burgers om fouten in registraties te herstellen en dragen databases daadwerkelijk bij aan de doelstelling waarvoor ze in het leven zijn geroepen?

Deze studie gaat aan de hand van zes casestudies op deze vragen in. Daarvoor is gekozen voor de volgende actuele onderwerpen:

  •     de OV-chipkaart en de kilometerheffing
  •     het elektronisch patiëntendossier
  •     het elektronisch kinddossier
  •     klantenprofielen op internet
  •     het Schengen Informatie Systeem
  •     de gemeentelijke basisadministratie.

 

Bij voorkeur citeren als:
Munnichs, G., M. Schuijff & M. Besters (red.): Databases – Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie. Den Haag, Rathenau Instituut 2010