calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Digitale rechten en zelfrijdende auto’s op Border Sessions

nieuws
04 juli 2017
Mensenrechten Robots
Image
bordersessions-gesprek 1500x400.jpg
Technologie inzetten voor positieve, wezenlijke, maatschappelijke verandering. Dat is de missie van Border Sessions, het driedaagse festival dat van 28 t/m 30 juni in Den Haag werd gehouden. Het Rathenau Instituut is sinds jaren officieel partner en organiseerde 29 juni twee inhoudelijke programmaonderdelen.

Technologie inzetten voor positieve, wezenlijke, maatschappelijke verandering. Dat is de missie van Border Sessions, het driedaagse festival dat van 28 t/m 30 juni in Den Haag werd gehouden. Het Rathenau Instituut is sinds jaren officieel partner en organiseerde 29 juni twee inhoudelijke programmaonderdelen.

 ‘Human Rights in the Robot Age’
Themacoördinator Rinie van Est en onderzoeker Jurriën Hamer stelden digitalisering en mensenrechten ter discussie. Willen we bijvoorbeeld dat verzorging van ouderen en kinderen overgenomen wordt door robots? Onze ‘oude’ fundamentele rechten staan ter discussie: het recht op privacy, - menselijke waardigheid, eigendomsrecht, - veiligheid en aansprakelijkheid en - vrijheid van meningsuiting. En is het verbod op discriminatie, toegang tot rechtspraak en het recht op een eerlijk proces nog wel gewaarborgd in het digitale tijdperk? Hebben we nieuwe rechten nodig: Het recht om niet gemeten, geanalyseerd of gecoached te worden en het recht op betekenisvol contact?

Global social climate change
Rinie van Est schetste de overgang van het oil sisters tijdperk naar dat van de data brothers van nu. We staan op een keerpunt waar machines het denken aan het overnemen zijn. Rinie introduceerde het concept human sustainabillity. Onderzoek van de University of Michigan suggereert dat onze empathie de laatste 30 jaar 40% verminderd is, met een scherpe daling rond 2000 toen social media een factor van betekenis werden. Jurriën Hamer ging in op de vraag bij wie de verantwoordelijkheid rust om onze digitale mensenrechten te waarborgen: bij het individu of bedrijven, bij overheden of rechtbanken?

‘Driven by Data’
Het format: interactief theater met debat. De zelfrijdende auto is er al. Steeds vaker krijgt technologie de regie over onze acties en beslissingen. Dat lijkt comfortabel maar is ook vervreemdend, want wie heeft eigenlijk de controle? Wij? De automatische piloot? Het algoritme? In deze sessie werden publiek, stakeholders en acteurs bij elkaar gebracht om ideeën en zorgen omtrent zelfrijdende auto’s in de maatschappij te onderzoeken. Drie acteurs deelden het podium met Tom Hoenderop van HERE Technologies en professor Henk Nijmeijer van TU Eindhoven als sprekers. Frank Kupper was moderator namens het Rathenau Instituut.

Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut: ‘Mensen vinden technologie vaak óf alleen maar mooi en denken dat het de wereld gaat verbeteren óf ze vinden het juist niet mooi en ze keren zich er van af. Maar technologie raakt ons dagelijks leven, daar moeten we over nadenken. Hoe willen we ons leven inrichten? De Border Sessions nodigen uit om hier op een actieve manier over mee te denken.’