calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Een eerlijke klusseneconomie

artikel
02 juli 2018
banenmarkt
Image

In mei 2017 publiceerden we het rapport Eerlijk Delen, een onderzoek over het waarborgen van publieke belangen in de deel- en klusseneconomie. Welke gebeurtenissen hebben zich sindsdien voortgedaan in specifiek de klusseneconomie? Daarover hebben we een nieuw artikel gepubliceerd.

Een eerlijke klusseneconomie, is verschenen in 'Beleid en Maatschappij'.

De klusseneconomie: hier gaat het over

We definiëren de klusseneconomie als dienstverlening door consumenten aan consumenten. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbieden van persoonlijke diensten, zoals een taxirit of een gekookte maaltijd. Het is een uitingsvorm van de bredere platformeconomie.

De klusseneconomie moet worden onderscheiden van de deeleconomie, die we in Eerlijk delen definiëren als ‘het fenomeen waarbij consumenten elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoederen, eventueel tegen betaling’.

Bij de klusseneconomie gaat het dus om diensten, bij de deeleconomie om goederen. Wordt de boor van een particulier geleend, dan is dat een voorbeeld van de deeleconomie, terwijl een particulier die voor iemand een gat in de muur boort illustratief is voor de klusseneconomie.

De klusseneconomie in de praktijk: Helpling

Helpling is een digitaal platform voor huishoudelijke schoonmaakdiensten. Het bedrijf bemiddelt via de website tussen particuliere schoonmakers en particuliere huishoudens, waarbij het huishouden de schoonmaker inhuurt. Iemand die via Helpling wil schoonmaken, wordt niet zomaar toegelaten op het platform. Er volgt eerst een intakegesprek waarin het curriculum vitae (cv) en de ervaring worden besproken.

Helpling hanteert beoordelingen op basis van de klanten-ratings en rekent 20 procent commissie van de som die een huishouden aan een schoonmaker betaalt.

Er bestaat discussie over de rechtspositie van de schoonmaker. Het is de vraag of Helpling slechts als bemiddelaar of als werkgever optreedt. Dit juridische vraagstuk speelt zich af in de context van een huishoudelijke schoonmaakmarkt, waar veelal zwart werk wordt verricht.

Hoewel sinds 2007 de Regeling Dienstverlening aan Huis geldt, die schoonmakers moet beschermen, functioneert deze niet goed. Helpling sluit expliciet aan bij deze regelgeving, die in de Nederlandse praktijk vaak omzeild wordt.

Helpling is naar eigen zeggen geen werkgever, maar faciliteert gebruikers om volgens de Regeling Dienstverlening aan Huis te opereren. Dit betekent onder andere uitbetaling aan de dienstverlener van onder meer het wettelijk minimumloon en vakantiegeld en beperkte doorbetaling bij vakantie en ziekte.

Helpling zoekt hiermee aansluiting bij de huidige regelgeving en neemt die als uitgangspunt voor een pleidooi voor vernieuwing. Mogelijk zal een rechter aangeven of Helpling de regelgeving correct naleeft in de zaak die de FNV met een schoonmaker tegen het platform is gestart.

Dit kader is afkomstig uit het artikel.

Meer lezen over hoe de klusseneconomie werkt

Voor het tijdschrift Beleid en Maatschappij schreven Magda Smink, Joost Gerritsen, Arnoud van Waes, Melanie Peters en Rinie van Est een artikel waarin zij de belangrijkste gebeurtenissen beschrijven die zich hebben voorgedaan na publicatie van Eerlijk delen (tot februari 2018). Lees hier het artikel Een eerlijke klusseneconomie