calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Energie in 2030

Rapport
12 oktober 2011
Maatschappelijke keuzes van nu
Image
Zestien essays door veertien Nederlandse energie-experts.

Downloads

Downloads

Samenvatting

In de komende decennia zal Nederland te maken krijgen met een energievoorziening die steeds controversiëler wordt. Onze energievoorziening zal steeds meer effect hebben op onze leefomgeving, ons milieu en onze portemonnee.

Het zekerstellen van onze energie­voorziening voor de periode vanaf 2030 zorgt nu al voor lastige keuzes en onrust. Denk aan lokale protesten van burgers die een windpark of een kolencentrale voor de deur dreigen te krijgen. Of aan de discussie over schaliegaswinning in Brabant. Of aan de controverses rond de oliewinning uit teerzanden in Canada.

Zestien essays door veertien Nederlandse energie-experts
INFORMATIE– Een energievreter in opkomst; Kris De Decker (Lowtechmagazine). 
MOBILITEIT – Slim reizen met minder energieverbruik; Peter Peters (Universiteit Maastricht).
WONEN –  De wedloop tussen besparing en luxe; Jaap Jelsma (Adviseur klimaat en technologie). 
VOEDING – Eiwittransitie als besparingsstrategie; Hans Dagevos en Erik de Bakker (LEI Wageningen). 
WIND OP LAND – Gemakkelijker gezegd dan gedaan; Sylvia Breukers (ECN). 
WIND OP ZEE – Spannende tijden voor de boeg; Sylvia Breukers (ECN). 
WARMTE- EN KOUDEOPSLAG – Behoefte aan regie; Hanneke Pieters (Eneco) en Robert Harmsen (Universiteit Utrecht). 
AARDWARMTE – Het alternatief voor de gasketel? Saskia Hagedoorn (Brabant Water) en Robert Harmsen (Universiteit Utrecht). 
ZONNEPANELEN EN ZONNEBOILERS – Kan de zon het dak op?; Monique Riphagen (Rathenau Instituut). 
SPIEGELCENTRALES – Zonnestroom uit de Sahara: de vergeten optie; Monique Riphagen (Rathenau Instituut). 
WATER – Waagt Nederland de sprong naar zee?; Jurgen Ganzevles (Rathenau Instituut). 
BIOMASSA – Wat is mogelijk, wat is wenselijk? Sylvia Breukers (ECN). 
AARDOLIE – Economisch en maatschappelijk smeermiddel voor Nederland; Jochem Meijknecht en Lucia van Geuns (Clingendael Instituut). 
AARDGAS – Eén verleden en vele toekomstscenario’s; Aad Correljé (Technische Universiteit Delft). 
STEENKOOL – Ongemak over het scenario van Nederland als kolenstroomexporteur; Jurgen Ganzevles (Rathenau Instituut) en Kris De Decker (Lowtechmagazine); 
KERNENERGIE – Schuivende positie; Joost van Kasteren; freelance wetenschapsjournalist.