calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kansen en dilemma’s van digitale democratie

Rapport
03 november 2015
Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlands e-parlement?
Digitale democratie Inspraak
Image
Uit deze studie blijkt dat er niet alleen kansen zijn voor het Nederlands e-parlement, maar zeker ook dilemma’s. Die komen bijvoorbeeld voort uit de spanningen tussen nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid en bestaande politieke structuren.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het Rathenau Instituut heeft Arthur Edwards en Dennis de Kool gevraagd lokale en (inter)nationale voorbeelden van digitale burgerbetrokkenheid te verzamelen. De auteurs hebben geanalyseerd wat er bekend is over de effectiviteit, representativiteit, legitimiteit en (potentiële) effecten op het parlementaire werk van deze voorbeelden.

Uit hun studie blijkt dat er niet alleen kansen zijn, maar zeker ook dilemma’s die bijvoorbeeld voortkomen uit de spanningen tussen nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid en bestaande politieke structuren. Zo bestaat er een spanning tussen de (online) steeds duidelijker gearticuleerde meningen en voorkeuren van (groepen) burgers enerzijds, en voldoende ruimte voor een zelfstandige politieke oordeelsvorming en afweging door politici anderzijds.

Het Rathenau Instituut informeert burgers en politiek over wetenschap en technologie; in dit geval digitale instrumenten die de democratie versterken. 

 

Bij voorkeur citeren als:
Edwards, A.R & D. de Kool, Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement? Den Haag, Rathenau Instituut 2015