calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Little big brothers are watching you

nieuws
07 oktober 2017
Het Rathenau Instituut heeft een kort overzicht gemaakt van wat speelt op het gebied van horizontale privacy.

Er is veel discussie over verticale privacy: hoe overheid en industrie omgaan met rechten van burgers en consumenten. Horizontale privacy gaat juist over hoe burgers onderling omgaan met die rechten, denk aan het online zetten van foto’s en filmmateriaal. Het Rathenau Instituut heeft een kort overzicht gemaakt van wat speelt op het gebied van horizontale privacy. Lees onze longread daarover hier. Of download de samenvatting

We bespreken hierin de technologische stand van zaken. Technologische ontwikkelingen scheppen namelijk nieuwe mogelijkheden, maar ook dilemma’s. We schetsen bedreigingen, maar ook waar oplossingen gezocht en gevonden kunnen worden.

Waarom een overzicht?

Aanleiding is een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over hoe horizontale privacy in de toekomst geregeld kan worden. Dit organiseerde de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op verzoek van Sven Koopmans (VVD) op 7 december. Directeur Melanie Peters nam namens het Rathenau Instituut deel aan dit gesprek. Voor deze bijeenkomst hebben we een gespreksnotitie verstuurd. Deze is openbaar gemaakt via de website van de Tweede Kamer.