calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Melanie Peters in magazine Cyber Security Raad

nieuws
14 maart 2017
Cybersecurity
"Om grip te krijgen op cybersecurity moet niet alleen de overheid zich verantwoordelijk voelen, maar alle partijen in de samenleving."

Dat schrijft Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut in een artikel in het magazine van de Cyber Security Raad.

Volgens Melanie Peters moet de discussie niet alleen gaan over onze veiligheid, maar ook over andere waarden zoals gezondheid, gelijke behandeling, toegang tot noodzakelijke diensten en goederen, eerlijke informatie, een eerlijke prijs en uiteindelijk onze menselijke waardigheid.

Het artikel van Melanie Peters sluit aan bij twee recente rapporten van het Rathenau Instituut. In maart publiceerde het instituut Een nooit gelopen race - Over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid. Daarin schreven we dat overheid en bedrijven onvoldoende beschermd zijn tegen cyberdreigingen. In februari stelden we in 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' dat onze app's, onze software en onze technologie wel regelmatig hebben opgewaardeerd, maar dat we zijn vergeten om de maatschappij te updaten.

Het onderzoek naar cybersecurity en digitalisering is onderdeel van de thema's Slimme samenleving en Meetbare mens van het Rathenau Instituut. Binnen Slimme samenleving onderzoekt het instituut hoe innovaties de samenleving vooruit kunnen helpen. Bij Meetbare mens gaat het erover dat technologie een steeds belangrijker plek in ons leven inneemt. Het Rathenau Instituut zet de gevolgen van deze technologische revolutie op de politieke en maatschappelijk agenda.

Download het artikel