calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Next Society@Border Sessions

nieuws
25 mei 2017
Image
bordersessions-gesprek 1500x400.jpg
De impact van digitalisering stelt het Rathenau Instituut op 29 juni 2017 centraal tijdens de Border Sessions.

Technologie is in onze samenleving steeds kleiner en alomtegenwoordiger, persoonlijker en tegelijk onzichtbaarder. We vertrouwen er handelingen en beslissingen aan toe die we voorheen zelf maakten. Dat zorgt voor gemak, maar ook voor vervreemding. Verhoudingen en verantwoordelijkheden schuiven en vervagen. Wie beslist? Jij, de automatische piloot of het algoritme?

De impact van digitalisering stelt het Rathenau Instituut op 29 juni 2017 centraal tijdens de Border Sessions. Op dit festival organiseren we in de ochtend een meet-up over mensenrechten in de robotsamenleving. Rinie van Est en Jurrien Hamer pleiten voor expliciete verantwoordelijkheden en rechten tussen mensen en robots en lanceren een blog over dit onderwerp. In het verlengde van dit pleidooi duiken we onder leiding van Frank Kupper in de wereld van de zelfrijdende auto. Hoe transformeert onze auto, van oudsher icoon van gematerialiseerde vrijheid, ons gedrag? En waar botst en schuurt deze autonoom navigerende bolide met onze bestaande fysieke en morele infrastructuur?

Het Rathenau Instituut wijst al jarenlang op uiteenlopende maatschappelijke consequenties van verregaande digitalisering. In de studie Opwaarderen bevestigen we de vermoedens van de senaat dat er belangrijke waarden in het geding zijn bij digitalisering (Motie Gerkens in de Eerste Kamer, 23 september 2014). En de Raad van Europa heeft zich op onze aanbevelingen gebaseerd bij het beleidsvoorstel om twee nieuwe mensenrechten in het leven te roepen: het recht niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden en het recht op betekenisvol menselijk contact.

Meer informatie: www.bordersessions.org

Plaats: Theater aan het Spui, Den Haag
Datum: 28 tot en met 30 juni 2017
Tijd: van 09:00 tot 18:00 uur

Tijdens dit internationale technologiefestival is Engels de voertaal. Het scenariotheater over zelfrijdende auto’s zal in het Nederlands uitgevoerd worden.