calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nieuw werkprogramma van het Rathenau Instituut

nieuws
12 januari 2017
Image
Het Rathenau Instituut heeft zijn nieuwe werkprogramma voor de periode 2017-2018 gepubliceerd. Speerpunten de komende jaren zijn: de verregaande digitalisering in alle domeinen van het leven, het belang van publieke kennis voor beleid en de manier waarop Nederland als kennisland toekomstbestendig kan zijn.

Wetenschap, technologie en samenleving
Het Rathenau Instituut heeft als missie om politiek en publiek tijdig te informeren over complexe vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving. Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt het instituut zo de democratische dialoog en besluitvorming. We brengen de maatschappelijke effecten van innovaties in kaart door onderzoek en dialoog en maken politieke en persoonlijke keuzes inzichtelijk.

Nieuw onderzoek
Nieuw onderzoek zal zich onder andere richten op veranderingen in de zorg door gezondheidsdata, de invloed van kunstmatige intelligentie, de verdergaande internationalisering van kennis en de verschillende ethische kaders waarin dit plaatsvindt, kennis co-creatie en de maatschappelijke waarde van kennis. Lees er meer over in het werkprogramma Rathenau Instituut 2017-2018.