calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Overal robots

Rapport
15 mei 2012
Automatisering van de liefde tot de dood
Robots Automatisering
Image
Politici en beleidsmakers moeten nu gaan inspelen op de wereldwijde roboticarevolutie. Als we weten welke taken we in Nederland wel door robots willen laten uitvoeren, en welke niet, kan Nederland optimaal gebruik maken van de kansen van de wereldwijde roboticarevolutie.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Politici en beleidsmakers moeten nu gaan inspelen op de wereldwijde roboticarevolutie. Als we weten welke taken we in Nederland wel door robots willen laten uitvoeren, en welke niet, kan Nederland optimaal gebruik maken van de kansen van de wereldwijde roboticarevolutie.

Dat blijkt uit Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood, een inventarisatie van roboticaontwikkelingen: thuis, in de zorg, in het verkeer, bij de politie en bij de krijgsmacht.

Nu al worden robots gebruikt voor politietaken en ontmantelen ze explosieven. In de toekomst zullen ze er ook voor zorgen dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze zullen de wegen veiliger maken. Ooit nemen ze ons smerige, saaie of gevaarlijke werk over. Maar om dit werkelijkheid te laten worden, moet er nog wel veel gebeuren, volgens de auteurs van Overal robots

 

Aanbevelingen

 1. Ontwikkel beleidsvisies
  De roboticarevolutie, aangejaagd door Japan, de Verenigde Staten en de EU, leidt nu al tot talloze pittige vragen. Politieke, ethische, juridische en maat-schappelijke vragen die overwogen en beantwoord moeten worden: een goed doordachte beleidsvisie is een voorwaarde om de roboticaontwikkelingen in de gewenste richting te kunnen sturen. Alleen als duidelijk is welke taken we wel door robots willen laten uitvoeren, en welke niet, kan Nederland de kansen van de roboticarevolutie grijpen.
   
 2. Verbied autonome, bewapende robots
  Er is een nieuwe wapenwedloop gaande op het gebied van bewapende robots. Internationale verdragen kunnen de proliferatie wellicht indammen. Vooral Amerika werkt aan de ontwikkeling van autonome bewapende robots, - robots die zelf besluiten te doden. De Nederlandse regering moet streven naar een internationaal verbod op autonome bewapende robots; beslissingen over leven en dood mogen niet geautomati-seerd worden. Een noodzakelijke voorwaarde van het internationale humanitaire oorlogsrecht is dat er altijd iemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor een ongewenst gevolg.
   
 3. Stel autorobots verplicht
  Robotica kan de Nederlandse verkeersveiligheid drastisch verbeteren. Beleidsmakers moeten daarom de verplichte invoer van rijtaakondersteunde systemen als het ISA systeem - een intelligente snelheidsassistent - serieus overwegen.
   
 4. Denk na over zorgrobots
  Een belangrijke voorwaarde voor het succes van robots in de zorg is dat de politiek snel aandacht besteedt aan de gevolgen van slimme robottechnologieën in de leefomgeving: welke taken willen we wel, en juist niet door robots laten verrichten? Welke nieuwe vaardigheden eist dit van verzorgers en patiënten? Denk ook na over privacy- en aansprakelijkheidskwesties.