calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Overzicht van ethische codes en principes voor AI

artikel
19 maart 2019
Kunstmatige intelligentie Ethiek

De afgelopen twee jaar zijn er diverse ethische codes en principes voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) verschenen. In dit artikel zetten we de belangrijkste op een rij.

Dit overzicht geeft een indruk van de partijen die zich hebben gecommitteerd aan het formuleren en onderschrijven van bepaalde richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). We hebben gekeken naar verklaringen, uitspraken, richtsnoeren en codes over ethiek en AI.

Dit overzicht focust op Europa en de Verenigde Staten. Hierin zijn geen publicaties of links opgenomen naar initiatieven, conferenties, allianties en onderzoeksgroepen die een bijdrage leveren aan de verdieping en verbreding van maatschappelijke en ethische dilemma’s op het gebied van AI.

AI-codes en -principes vanuit het bedrijfsleven

 

AI-codes en -principes vanuit samenwerkingsverbanden tussen wetenschap, bedrijfsleven en NGO’s

AI-codes en -principes vanuit NGO’s

AI-codes en -principes vanuit politiek en bestuur