calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Rinie van Est is hoogleraar Technology Assessment and Governance

nieuws
02 oktober 2019
Technology Assessment

Rinie van Est tijdens een evenement van het Rathenau Instituut, 2018.

Image
Rinie van Est
Per 1 oktober 2019 is Rinie van Est, coördinator bij het Rathenau Instituut, voor een dag per week verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als hoogleraar Technology Assessment and Governance. Het Rathenau Instituut is verheugd met deze aanstelling, waarmee een leerzame wisselwerking ontstaat tussen het Rathenau Instituut en de TU Eindhoven.

In het kort

  • Rinie van Est, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut, wordt voor 1 dag per week hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven.
  • Zijn leerstoel Technology Assessment and Governance richt zich op de ethische en maatschappelijke aspecten van opkomende technologieën en op het politiek-bestuurlijk richting geven aan technologische ontwikkeling.
  • Met deze aanstelling ontstaat een leerzame wisselwerking tussen het Rathenau Instituut en de universiteit.

Technology Assessment and Governance

De leerstoel Technology Assessment and Governance besteedt aandacht aan twee onderzoeksthema’s. Ten eerste aan de ethische en maatschappelijke aspecten van opkomende technologieën. Ten tweede aan de governance van die nieuwe technologie. Daarbij gaat het om de vraag hoe we op een democratische manier politiek-bestuurlijk vorm en richting kunnen geven aan technologische ontwikkeling.

Rinie van Est is met name geïnteresseerd in twee impactvolle transities. De politiek wil de komende jaren vaart maken met de duurzaamheidstransitie. De richting is duidelijk: ecologische duurzaamheid. Maar hoe kunnen we dit realiseren, met behoud van maatschappelijk draagvlak? Daarnaast trekt de digitale transitie als een storm over onze samenleving heen. Hoe geven we die transitie op een maatschappelijk verantwoorde manier richting? Het samenkomen van bijvoorbeeld de energietransitie en de digitale transitie maakt deze vraagstukken urgent.

Wetenschappelijke reflectie op de maatschappelijke betekenis van technologie

Het hoogleraarschap combineert Rinie van Est met zijn werk als coördinator van het thema Digitale samenleving bij het Rathenau Instituut. Het Rathenau Instituut onderzoekt de maatschappelijke betekenis van technologie om parlementariërs, beleidsmakers en het brede publiek te informeren en daarmee het democratische debat over technologie te stimuleren. De leerstoel op de Technische Universiteit Eindhoven biedt een uitstekende mogelijkheid om wetenschappelijk te reflecteren op de manier waarop de samenleving, politiek en bestuur vanuit publiek perspectief kunnen omgaan met technologie.

Een leerzame wisselwerking

Het Rathenau Instituut stimuleert en organiseert debat over wetenschap, technologie en innovatie en de manier waarop die de samenleving raken. Naast onze relaties met maatschappelijke en bestuurlijke actoren zijn ook universiteiten belangrijke stakeholders voor ons werk. De samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven via het hoogleraarschap van Rinie van Est is een belangrijke manier om mee te denken met universiteiten over de ontwikkeling van nieuwe technologie en om tevens te reflecteren op onze eigen onderzoeken. Die wisselwerking is leerzaam voor beide partijen.

Meer weten? Neem contact op met het secretariaat. Voor journalisten: hoofd communicatie.