calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Samen winnen

Rapport
05 september 2013
Verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming
Image
Deze studie sluit aan op de maatschappelijke en politieke behoefte aan een bredere discussie over schaliegaswinning. Het geeft een breed inzicht in afwegingen die, naast de veiligheids- en milieurisico’s, een rol spelen in de Nederlandse discussie over schaliegaswinning. Het resultaat is een gespreksagenda, waarmee door middel van aanbevelingen duidelijk wordt waarom, hoe en op welke (deel)onderwerpen het politieke debat over schaliegaswinning verbreed en verdiept kan worden.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Deze studie sluit aan op de maatschappelijke en politieke behoefte aan een bredere discussie over schaliegaswinning. Het geeft een breed inzicht in afwegingen die, naast de veiligheids- en milieurisico’s, een rol spelen in de Nederlandse discussie over schaliegaswinning. Het resultaat is een gespreksagenda, waarmee door middel van aanbevelingen duidelijk wordt waarom, hoe en op welke (deel)onderwerpen het politieke debat over schaliegaswinning verbreed en verdiept kan worden.

 

Bij voorkeur citeren als:
de Vries A., R. van Est & A. van Waes (red.), Samen winnen. Verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming. Den Haag, Rathenau Instituut 2013