calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Vrij baan voor coronamelder-app, maar pas op

artikel
08 oktober 2020
corona Apps gezondheid

Foto: Elizaveta Galitckaia/Shutterstock

Image
CoronaMelder door Eerste Kamer - Mensen met mondkapje gebruiken app

De Eerste Kamer heeft nu ook ingestemd met de wet voor de coronamelder-app. Er blijven nog wel wat punten van aandacht over. Het Rathenau Instituut, dat eerder schreef over de corona-app en veel onderzoek doet naar nieuwe technologie en de invloed op de samenleving, zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

 1. Alleen de start, niet het einde
  De wet is voor drie maanden en gaat alleen over de introductie van de app. Het is niet duidelijk onder welke voorwaarden de wet weer wordt gestopt en de app weer wordt beëindigd. Om in de toekomst te beoordelen of de app nog nuttig is, moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de samenhang met andere maatregelen. Dat maakt het stoppen van de app een stuk ingewikkelder dan het starten ervan.
   
 2. Geen garanties van Google en Apple
  Er zijn geen garanties afgegeven over de transparantie en de commerciële belangen van dienstverleners waar de app van afhankelijk is. Bedrijven als Google en Apple bieden geen volledig inzicht in het systeem. Daardoor is de controle op veiligheid onmogelijk. Daarnaast is het voor hen eenvoudig om de informatie van de app te combineren met gegevens die ze al over hun klanten hebben verzameld. Zij kunnen ook eenzijdig besluiten om de app te beëindigen of de functionaliteit van de onderliggende systemen aan te passen. Verder kan onze publieke gezondheidsinfrastructuur te afhankelijk worden van Google en Apple als zij het onderliggende systeem voor de app leveren én beheren.
   
 3. Afspraken met Europa nog vaag
  De afspraken over Europese gegevensuitwisseling moeten nog gemaakt worden. Nederland kan in internationaal overleg bijvoorbeeld inzetten op voor ons land belangrijke zaken als het behoud van grondrechten, van mensenrechten en van Europese waarden.
   
 4. Toezicht is onduidelijk
  Ook het toezicht op de gegevensuitwisseling met Europa is nog niet duidelijk. Er komt overigens nog een algemene maatregel van bestuur. Zo’n maatregel hoeft niet langs de Eerste en de Tweede Kamer, maar nu vanwege de grote gevolgen wel. De beide Kamers moeten hier nog kritisch naar kijken. 
   
 5. Wat als de software wordt aangepast?
  Het is onduidelijk of de app de komende maanden steeds op dezelfde manier afweegt wanneer er een seintje naar de gebruiker gaat. Wat gebeurt er als de app strenger of losser wordt geprogrammeerd? Wat als Google of Apple hun onderliggende systeem aanpassen? Krijgen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer dat dan ook te horen?