calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Ethische overwegingen rond dierproeven spelen meer dan ooit een rol

nieuws
26 april 2023

Onderzoeker Rosanne Edelenbosch (foto: Dirk Hol)

Image
Onderzoeker Rosanne Edelenbosch neemt afscheid van de Kamerleden.
In de samenleving neemt de zorg om het welzijn van dieren toe. Dat geldt dus ook voor het welzijn van proefdieren. Dit beeld komt naar voren uit de dialogen die het Rathenau Instituut voerde over het gebruik van dieren voor orgaantransplantatie naar de mens en het aanpassen van embryo-dna. Onderzoeker Rosanne Edelenbosch informeerde de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over onze meest recente inzichten.

Uit onze dialogen blijkt dat burgers niet lichtvaardig denken over het gebruik van proefdieren. Medische innovaties voor ‘maakbaarheid’ van het leven moeten begrensd worden, zeker als daar proefdieren voor nodig zijn. Alleen voor belangrijke, maatschappelijk breed gedeelde doelen mag volgens deelnemers een uitzondering worden gemaakt. En dat alleen onder de voorwaarde dat wetenschappers tegelijkertijd zoeken naar ‘diervrije’ oplossingen.

Proefdiervrij onderzoek

Het Rathenau Instituut wijst erop dat de transitie naar proefdiervrij onderzoek vraagt om andere manieren van denken over onderzoek en innovatie. Het gebruik van proefdieren zit in de haarvaten van ons onderzoeks- en innovatiesysteem, alsmede in onze medische en wetenschappelijke opleidingen. Dat roept de vraag op: welke kennis over gezondheid is er daadwerkelijk nodig en hoe kan deze zonder proefdieren ook worden verkregen?

De presentatie was onderdeel van een rondetafelgesprek dat de Kamercommissie voor LNV op 20 april organiseerde over dierproeven.

Lees onze positionpaper

Gerelateerde publicaties: