calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Goed, beter, betwist

Rapport
20 november 2012
Publieksonderzoek naar mensverbetering
Mensverbetering
Image
Het Rathenau Instituut wil in deze studie de vraag beantwoorden: hoe denken mensen over mensverbetering en over de invloed van mensverbetering op de samenleving?

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het Rathenau Instituut wil in deze studie de vraag beantwoorden: hoe denken mensen over mensverbetering en over de invloed van mensverbetering op de samenleving?

Daartoe hebben we twee onderzoeken uitgevoerd. De internationale literatuurstudie brengt in kaart hoe mensen elders over human enhancement denken. Het focusgroepenonderzoek geeft inzicht in meningen en motieven die onder Nederlanders leven. Met de resultaten van beide onderzoeken willen we een bijdrage leveren aan een geïnformeerd debat over mensverbetering.

 

Bij voorkeur citeren als:
Schuijff, M. en G. Munnichs (red.): Goed, beter, betwist. Publieksonderzoek naar mensverbetering. Den Haag, Rathenau Instituut 2012