calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Elf lessen voor een goede Energiedialoog

Rapport
06 april 2016
Energietransitie Duurzaamheid
Image
Het Rathenau Instituut heeft elf lessen ontwikkeld om de landelijke Energiedialoog die het Ministerie van Economische Zaken organiseert succesvol te maken. De lessen zijn tot stand gekomen op basis van eigen onderzoek naar vijf dialoogprocessen uit het verleden.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het Rathenau Instituut heeft elf lessen ontwikkeld om de landelijke Energiedialoog die het Ministerie van Economische Zaken organiseert succesvol te maken.

Fundamenteel voor het succes van elke maatschappelijke dialoog is het vertrouwen van het publiek in het proces.  

Elf lessen voor een goede Energiedialoog

 1. Maak de urgentie van de energietransitie voor Nederland helder.
 2. Neem de doelstellingen van het Energierapport Transitie naar duurzaam als startpunt, maar durf deze ook ter discussie te stellen.
 3. Stel rol nationale overheid ter discussie.
 4. Neem de uitkomst van de Energiedialoog serieus.
 5. Zorg voor onafhankelijke en betrouwbare organisator(en).
 6. Zorg voor vakkennis over participatie.
 7. Verhelder gezamenlijk voorafgaand aan Energiedialoog doel, inhoud, proces en spelregels.
 8. Communiceer open en transparant met de buitenwereld.
 9. Heb aandacht voor representatie en ondersteuning van deelnemers om te participeren.
 10. Heb aandacht voor kennisopbouw.
 11. Stel tijdig een borgingscommissie in die toe ziet op de uitvoering van de resultaten.

 

Over het onderzoek

Deze lessen zijn tot stand gekomen op basis van eigen onderzoek naar vijf dialoogprocessen uit het verleden. Om te beginnen bij de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie uit de jaren tachtig die veel maatschappelijke opwinding veroorzaakte. In het onderzoek werden ook recente discussies rondom schaliegas, windmolens op land, gaswinning en het Energieakkoord betrokken.

 

Bij voorkeur citeren als:
Est, R. van & A. van Waes m.m.v. A. de Vries (2016) Elf lessen voor een goede Energiedialoog. Den Haag, Rathenau Instituut.