calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Van draagvlak naar meer

Rapport
07 juli 2016
Ontwerp van een maatschappelijke incubator voor beloftevolle (nano)technologieën
Innovatie Nanotechnologie
Image
Dit rapport beschrijft hoe een ‘maatschappelijke incubator’ zou kunnen bijdragen aan de inbedding van nieuwe, beloftevolle technologieën in de samenleving. Een maatschappelijke incubator is een verzamelplaats voor collectieve leerprocessen waarin alle betrokkenen elkaars opvattingen en drijfveren beter leren kennen.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Bij een maatschappelijke incubator gaat het om meer dan alleen het zoeken naar draagvlak. Een maatschappelijk incubator daagt technologie-ontwikkelaars en andere partijen uit om te laten zien hoe innovatie kan bijdragen aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke problemen. In die zin is het een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord innoveren.

Het rapport ‘Van draagvlak naar meer - Ontwerp van een maatschappelijke incubator voor beloftevolle (nano)technologieën’ is het resultaat van een verkenning die het Rathenau Instituut uitvoerde in samenwerking met het LEI Wageningen UR op verzoek van het onderzoek- en innovatieprogramma NanoNextNL. Het Rathenau Instituut heeft een lange geschiedenis in het faciliteren en organiseren van dialoog over nieuwe technologieën, zoals nanotechnologie. Het verzoek sloot zodoende goed aan bij de werkzaamheden van het instituut.

 

Bij voorkeur citeren als:
Virgil Rerimassie, Dirk Stemerding, Erik de Bakker en Rinie van Est, Van draagvlak naar meer - Ontwerp van een maatschappelijke incubator voor beloftevolle (nano)technologieën. Den Haag, Rathenau Instituut 2016