calendar tag arrow download print
Image
Rapport
10 maart 2011

Naar de kern van de bio-economie

De duurzame beloftes van biomassa in perspectief
Energietransitie
Dit rapport gaat in op de vraag hoe de Nederlandse overheid de overgang naar de bio-economie het best kan begeleiden.

Downloads

Downloads

Sluiten

Samenvatting

De onderzoekers analyseerden daarvoor niet alleen de technologische stand van zaken. Ook het tot nu toe gevoerde Nederlandse beleid rondom de bio-economie komt aan bod. En, niet onbelangrijk: welke maatschappelijke discussies worden er gevoerd op het brede terrein dat de bio-economie behelst? In een terugblik op de geschiedenis wordt duidelijk voor welke maatschappelijke, sociale, en economische inspanningen Nederland komt te staan om een overgang naar een bio-economie te bewerkstelligen. 

 

Bij voorkeur citeren als:
Asveld L., R. van Est & D. Stemerding (red.), Naar de kern van de bio-economie: De duurzame beloftes van biomassa in perspectief. Den Haag, Rathenau Instituut 2011

 

Meer laden