calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Naar de kern van de bio-economie

Rapport
10 maart 2011
De duurzame beloftes van biomassa in perspectief
Energietransitie
Image
Dit rapport gaat in op de vraag hoe de Nederlandse overheid de overgang naar de bio-economie het best kan begeleiden.

Downloads

Downloads

Samenvatting

De onderzoekers analyseerden daarvoor niet alleen de technologische stand van zaken. Ook het tot nu toe gevoerde Nederlandse beleid rondom de bio-economie komt aan bod. En, niet onbelangrijk: welke maatschappelijke discussies worden er gevoerd op het brede terrein dat de bio-economie behelst? In een terugblik op de geschiedenis wordt duidelijk voor welke maatschappelijke, sociale, en economische inspanningen Nederland komt te staan om een overgang naar een bio-economie te bewerkstelligen. 

 

Bij voorkeur citeren als:
Asveld L., R. van Est & D. Stemerding (red.), Naar de kern van de bio-economie: De duurzame beloftes van biomassa in perspectief. Den Haag, Rathenau Instituut 2011