calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Melanie Petersprijs

De Melanie Petersprijs is bedoeld voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog over wetenschap, technologie en innovatie. Het indienen van voordrachten kan tot 1 oktober 2024. De winnaar wordt bekend gemaakt op 14 november 2024.

Met de prijs eert het instituut het werk en leven van Melanie Peters (1965-2021). Zij was van 2015 tot haar overlijden op 11 augustus 2021 de energieke en bevlogen directeur van het Rathenau Instituut.

De prijs is bedoeld voor mensen die met hun bijdrage de dialoog hebben versterkt over de impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving – het werkterrein van het Rathenau Instituut. Melanie Peters benadrukte de noodzaak van een goede maatschappelijke en politieke dialoog over deze thema’s. Ze zag dit als een belangrijke voorwaarde om mensenrechten en publieke waarden te beschermen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om inclusiviteit, privacy en rechtvaardigheid.

Kandidaten voordragen
Nomineren is mogelijk tot 1 oktober 2024.

Nomimaties dient u bij voorkeur in via bovenstaand nominatieformulier. Bij uitzondering is de voordracht direct per mail aan te leveren, via melaniepetersprijs@rathenau.nl. Geeft u daarbij wel alle informatie weer, die ook in het nominatieformulier staat vermeld.

Het ingevulde nominatieformulier met bijlagen kunt u ook opsturen naar:

Rathenau Instituut
T.a.v. Team Melanie Petersprijs
Postbus 95366
2509 CJ Den Haag

De prijs en jurering
De prijs omvat 5.000 euro en een sculptuur van Martha Waijop. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. Na advies van de jury kent het bestuur van het Rathenau Instituut de prijs toe aan één van de kandidaten.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is op donderdag 14 november 2024 in Den Haag. 

Reglement
Het bestuur van het Rathenau Instituut heeft een reglement opgesteld, behorend bij de Melanie Petersprijs. Dit reglement vindt u onderaan de pagina.

Heeft u vragen over de prijs, dan kunt u mailen naar melaniepetersprijs@rathenau.nl.

Over Melanie Peters

Directeur Melanie Peters in het kantoor van het Rathenau Instituut
Melanie Peters, foto door Dirk Hol.

‘Melanie heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de medewerkers en de bestuursleden van het Rathenau Instituut, maar ook buiten het instituut maakte zij indruk’, zegt Maria Henneman, voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut. ‘Melanie kon als geen ander tastbaar en voelbaar maken welke kansen en uitdagingen wetenschap, techniek en innovatie met zich meebrengen. Ze benadrukte het belang van de dialoog hierover tussen partijen met conflicterende belangen of ideeën. Met de prijs willen we de positieve impuls die zij gaf aan die dialoog voortzetten.’

Meer informatie over Melanie Peters is te lezen in het in memoriam, dat we schreven kort na haar overlijden.