calendar tag arrow download print

Wat we doen

Het Rathenau Instituut houdt zich al ruim 30 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Lees hieronder hoe en waarom we dat doen.

Hoe bepalen we onze thema’s?

We doen onderzoek naar de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Dat betekent dat we onze ogen open houden voor nieuwe ontwikkelingen. Elke twee jaar bepalen we welke thema’s aandacht nodig hebben. Dat doen we na input van het grote publiek, van de experts in onze programmaraad en van ons bestuur.

Werkprogramma

Volgens het Werkprogramma 2019-2020 doen we binnen vier thema’s onderzoek naar:

  1. Digitale samenleving: zelf vormgeven aan digitalisering
  2. Maakbare levens: nieuwe mogelijkheden vanuit zorg voor burgers bekijken
  3. Kennisgedreven democratie: inbreng van experts en burgers in besluitvorming
  4. Vitale kennisecosystemen: kennissamenleving van de toekomst

Lees onze jaarverslagen en eerdere werkprogramma's

Welke cijfers verzamelen we over de wetenschap?

Daarnaast publiceren we cijfers op basis van onze onderzoeken naar ontwikkelingen in wetenschap, technologie en innovatie via cijfers over wetenschap. We krijgen daarvoor data van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van de universiteiten en hogescholen. Ook bedrijven geven input over hun investeringen in onderzoek.

We publiceren onze bevindingen in datapublicaties en uitgebreide factsheets, verdeeld over zes thema's:

Wat maakt ons anders dan andere instituten?

Uniek aan het Rathenau Instituut is dat we expertise van het brede kennislandschap combineren met verstand van feitelijke wetenschappelijke praktijken en de concrete maatschappelijke inbedding van wetenschap, technologie en innovatie. Daardoor kunnen we een vraagstuk in de volle breedte analyseren.

Lees meer over wie we zijn

Europese samenwerking

De maatschappelijke aspecten van technologie, wetenschap en innovatie hebben vaak een internationale dimensie. Het Rathenau Instituut werkt daarom regelmatig in internationaal verband samen. Lees meer over onze internationale activiteiten

Onderzoek op verzoek

Naast onderzoek voor ons werkprogramma, doen we soms onderzoek op verzoek van derden. Bijvoorbeeld voor ministeries, overheden of publieke organisaties. Lees meer over ons onderzoek op verzoek.