calendar tag arrow download print

Wat we doen

Het Rathenau Instituut werkt op basis van een instellingsbesluit van het rijk. Elke twee jaar maken we een werkprogramma waarin staat wat we gaan doen.

Onze missie

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. We doen onderzoek en organiseren het debat over wetenschap, innovatie en nieuwe technologie├źn.

Ons werkprogramma

Elke twee jaar presenteert het Rathenau Instituut een nieuw werkprogramma. In het Werkprogramma 2017-2018 zijn de thema's:

  1. digitale samenleving
  2. publieke kennis en bewijs voor beleid
  3. de transitie naar toekomstbestendige kennisecosystemen

Hieronder vindt u eerdere werkprogramma's:

Onze geschiedenis

In 1978 wilde de regering weten wat de maatschappelijke gevolgen zouden zijn van wat toen nog automatisering werd genoemd. Zou de opkomst van de micro-elektronica leiden tot meer werkloosheid of zouden er kansen ontstaan? De onderzoekscommissie die deze vraag moest beantwoorden, stond onder leiding van prof.dr. Gerhart Rathenau.

Een van de aanbevelingen van de commissie-Rathenau was om de maatschappelijke betekenis van technologie voortaan systematisch te bestuderen. Deze aanbeveling leidde in 1986 tot de oprichting van de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA) door de rijksoverheid. Het instellingsbesluit is sindsdien een paar keer gewijzigd. Lees het instellingsbesluit uit 2009.

Gerhart Rathenau overleed 1989. Op 2 juni 1994, werd NOTA omgedoopt tot Rathenau Instituut. Beheersmatig is het instituut ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2004 kreeg het instituut van de minister van OCW ook de taak de wetenschap te bestuderen (Science System Assessment, of: SciSA).

Gerhart Rathenau
Gerhart Rathenau

Onze naamgever

Prof. dr. Gerhart Rathenau (1911-1989), is een van de grondleggers van het Nederlandse wetenschaps- en technologiebeleid. Door hem ging heel Nederland de personal computer gebruiken. Lees meer