calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wat we doen

Het Rathenau Instituut houdt zich al ruim 35 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving. Lees hieronder hoe en waarom we dat doen.

Hoe bepalen we onze thema’s?

We doen onderzoek naar de impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving. Dat betekent dat we onze ogen open houden voor nieuwe ontwikkelingen. Elke twee jaar bepalen we welke thema’s aandacht nodig hebben. Dat doen we na input vanuit de samenleving, van onze relaties, van de experts in onze programmaraad en van ons bestuur.

Werkprogramma 2023-2024

De samenleving staat voor grote uitdagingen. De effecten van klimaatverandering worden voelbaarder: van droogte tot overstromingen, en van hittegolven tot aantasting van biodiversiteit. We worden steeds ouder, maar velen van ons leven wel langer in minder goede gezondheid. Er is personeelskrapte in de zorg en in het onderwijs, waardoor essentiële voorzieningen in de problemen komen. Europa staat onder geopolitieke spanning sinds de oorlog in Oekraïne. Wie al deze uitdagingen bij elkaar optelt, ziet een samenleving die voor belangrijke keuzes staat. Het Rathenau Instituut wil met het werkprogramma 2023-2024 inzicht geven in hoe wetenschap, technologie en innovatie (WTI) kunnen bijdragen aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen.

We geven de ambitie van dit werkprogramma vorm in vier thema’s:

Digitalisering

Klimaat

Gezondheid

Kennis voor transities

Het Rathenau Instituut wil de komende jaren een belangrijke rol spelen in de maatschappelijke en politieke dialoog over de uitdagingen die we hierboven benoemen. We richten onze activiteiten in dit werkprogramma op de volgende ambitie:

We maken inzichtelijk hoe wetenschap, technologie en innovatie kunnen bijdragen
aan urgente maatschappelijke opgaven, met oog voor publieke waarden.

Lees onze eerdere werkprogramma's en jaarverslagen

Inzicht in de werking van het wetenschapssysteem

Daarnaast hebben we als taak om het inzicht te vergroten in de werking van het wetenschapssysteem. Dit doen we met analyses en door het beschikbaar stellen van feiten en cijfers. Via cijfers over wetenschap publiceren we datapublicaties en uitgebreide factsheets, verdeeld over zes thema's:

Wat maakt ons anders dan andere instituten?

Uniek aan het Rathenau Instituut is dat we expertise van het brede kennislandschap combineren met verstand van feitelijke wetenschappelijke praktijken en de concrete maatschappelijke inbedding van wetenschap, technologie en innovatie. Daardoor kunnen we een vraagstuk in de volle breedte analyseren.

Lees meer over wie we zijn

Europese samenwerking

De maatschappelijke aspecten van technologie, wetenschap en innovatie hebben vaak een internationale dimensie. Het Rathenau Instituut werkt daarom regelmatig in internationaal verband samen. Lees meer over onze internationale activiteiten

Onderzoek op verzoek

Naast onderzoek voor ons werkprogramma, doen we soms onderzoek op verzoek van derden. Bijvoorbeeld voor ministeries, overheden of publieke organisaties. Lees meer over ons onderzoek op verzoek.