calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dr. Anne-Floor Scholvinck

Senior Onderzoeker
Anne-Floor Scholvinck is senior onderzoeker en kwaliteitscoördinator.

Onderzoek
Anne-Floor heeft zich gespecialiseerd in maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap, publieke betrokkenheid bij de wetenschap, en wetenschappelijk onderbouwd beleid. 

Opleiding en loopbaan
Anne-Floor studeerde aan University College Utrecht en rondde aan de UU de master Neurowetenschappen af, met een specialisatie in wetenschapscommunicatie. Daarna promoveerde ze bij het Athena Instituut (VU Amsterdam) op het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek naar hun ziekte. Bij het UMC Utrecht werkte ze als beleidsadviseur bij de Raad van Bestuur. 


In 2020-2021 was Anne-Floor gedetacheerd bij het hoofdkwartier van UNESCO in Parijs. Als Open Science expert werkte zij mee aan het opstellen van de mondiale UNESCO Recommendation on Open Science, die in november 2021 door de lidstaten wordt aangenomen. 

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid bij de Stichting Cursussen Wetenschapscorrespontie
  • Lid van Netherlands Graduate Research School WTMC. 
  • Lid Citizen Science/Societal engagement advisory panel van Regieorgaan Open Science NL