calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Djurre Das MSc

Onderzoeker
Djurre Das is onderzoeker en werkt sinds april 2019 bij het Rathenau Instituut.

Expertise
Djurre houdt zich bezig met vraagstukken rond de toepassing van digitale technologie, zoals automatisering van werk en de invloed van digitalisering op de democratie.

Opleiding en loopbaan
Djurre studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap (BSc) aan de Universiteit Utrecht. Als onderdeel van zijn bachelor nam hij deel aan een uitwisselingsperiode aan de Universidad Complutense in Madrid, waar hij Spaans en internationale betrekkingen studeerde. Vervolgens studeerde hij af aan de Universiteit van Amsterdam als politicoloog (cum laude) en socioloog. Voor zijn masterscriptie sociologie deed hij onderzoek naar de invloed van digitalisering op werk in de publieke sector. Daarna is hij 3 jaar als onderzoeker werkzaam geweest bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daar werkte hij aan de projecten Toekomst van werk, Middenklassen onder druk en (On)gelijkheid in gezondheid. Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau werkte hij mee aan de eindevaluatie van de Participatiewet.

Nevenwerkzaamheden

  • Lid Utrechtse Ethiek Expertpanel