calendar tag arrow download print

Dr. Paul Diederen

Themacoördinator
Paul Diederen is themacoördinator.

Paul Diederen werkt sinds september 2017 bij het Rathenau Instiuut.

Opleiding en loopbaan

Hij is econometrist van opleiding en gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op een economische analyse van de verspreiding van innovaties. Dat onderzoek deed hij bij Merit, nu UNU-MERIT, een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de economische analyse van technologische ontwikkeling. Na zijn promotie is hij als principal researcher verbonden geweest aan Warwick University en als senior onderzoeker, programmamanager en sectiehoofd aan het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen UR). Hij heeft op uiteenlopende terreinen onderzoek verricht voor de Europese Commissie en voor diverse Nederlandse ministeries. Vervolgens ging hij aan de slag bij de AWTI als plaatsvervangend directeur en schreef adviezen over uiteenlopende aspecten van het wetenschaps- en het innovatiebeleid.

Nevenfunctie

Paul is gemeenteraadslid voor D66 in Zoetermeer.