calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dr. Paul Diederen

Themacoördinator
Paul Diederen werkt sinds september 2017 bij het Rathenau Instituut als themacoördinator.

Expertise

Pauls primaire aandachtsgebieden zijn de toekomstbestendigheid van het Nederlandse kennisecosysteem en het overheidsbeleid voor onderzoek en wetenschap. Daarnaast houdt hij zich bezig met thema’s als digitalisering en democratie, kennisontwikkeling voor de publieke sector, en innovatie.

Opleiding en loopbaan

Paul is econometrist en gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Hij werkte bij onderzoeksinstituut UNU-MERIT aan de economische analyse van technologische ontwikkeling. Daarna heeft hij gewerkt als principal researcher bij Warwick University en senior onderzoeker, programmamanager en sectiehoofd bij het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen UR). Vervolgens ging hij aan de slag als plaatsvervangend directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.